Официален сайт на Туристически информационен център Минерални бани

Шарапани

Шарапаните (винарски камък ”Шарап таш“) са скални вдлъбнатини, направени от хората преди 2600-2800 години.
Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с дълбочина 20-70 см и диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от две различни басейнчета с наклонен под и открито или закрито каналче. Името шарапана идва от турската дума „шарап” и означава вино. Това показва, че в тях обитателите на тези места са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапанити са свързани с култа към бог Дионис. Винарски камък „Шарап таш” има в местностите Кара кая, Гарваница, Пожарището и Аврамов камък. Според друга теория, камъкът се използва и при рудодобив, за пречистване на стритата руда с вода, с цел добиване на злато.