Официален сайт на Туристически информационен център Минерални бани

РИМСКА КРЕПОСТ „Топлица“

Една от най-запазените старинни крепости, която е реставрирана и поддържана през годините, е крепостта „Топлица”, находяща се в м. Свети Дух, в с. Минерални бани. Крепостните стени заграждат пространство от около 5 дка. В тази местност са открити следи от античен град, който се предполага че е град Топлица. Установено е, че крепостта е съществувала от ІІ до ХІV век и е служила за отбрана на селището, възникнало през ІІ век около минералните извори и пътя от долината на р. Марица за Родопите. При извършените разкопки са открити общо 163 монети, селскостопански сечива, както и богато украсена антична и средновековна керамика.

Чрез програма „Интеррег-ИТП“ за трансгранично сътрудничество между България и Турция, за периода 2014-2020, са изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топлица. Мултимедия, комбинираща звук, светлина, анимация и пушечно шоу, представя развитието на тази крепост през различните епохи. Така тя грейва в цялото си великолепие чрез зрелищното светлинно шоу.