Официален сайт на Туристически информационен център Минерални бани

История и Култура

Село Минерални бани, област Хасково, е един от 19-те национални балнеолечебни курорта. Община Минерални бани се намира в Южна България, на 18 км от областния град Хасково. Територията й от 214.67 кв. км е разположена в Източните Родопи и е характерна с предимно хълмистия си релеф. Надморската височина варира между 50 и 500 м, с най-висок връх „Аида“ – 859 м.

Курортът Минерални бани, който е и общински център, е разположен на 280 м надморска височина. Районът е със смекчен континентален климат – мека зима, топло лято и продължителна есен, което благоприятства целогодишното балнеолечение. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда. Курортният център е обгърнат от прекрасна горска растителност, даряваща го с кристално чист въздух и естествена красота.

В живописното подножие на Източните Родопи, близо до долината на р. Марица, в местност с бликащи от земните недра горещи минерални извори, са разположени Хасковски минерални бани.

Селището носи славата си на балнеоложки курорт още от римската епоха, когато топлите извори (14 на брой) са привличали хората с целебния си ефект. През Средновековието продължава да се носи славата на минералната вода и чудодейното въздействие на многобройните топли извори по тези места.

Безспорен е фактът, че още през ІІ век около топлите минерални извори е съществувало селище. Според историческите сведения тук е бил разположен така нареченият град Топлица, с над 12 000 жители. Разкритите археологически паметници потвърждават, че около минералните извори е кипял интензивен начин на живот през различните исторически периоди.